3 comments on “說你不當就是不當,大人快鍘了他的不當黨產條例

 1. 這幾天看到有不少網友討論齊桓公、管仲事跡,說管仲用計滅了一個叫做「魯梁」的
  國家啥的。文獻來源說是《管子‧輕重戊第八十四》。此處房玄齡有《注》:「言魯
  、梁二國常為齊患也」。如果讀了此《注》,就不會誤認「魯梁」二字為一國國名。
  然而房玄齡此處的注解是正確的嗎?「梁」在春秋時期作為國名,或在今陝西韓城,
  近秦;或在今河南汝州,近楚。整個東周時期,只有秦國會「勞師以襲遠」。二梁國
  地不近齊,齊無由滅之。黎翔鳳《管子校注》引《戰國策‧齊策一》鮑彪《注》:「
  魯國蕃縣有南梁水」(《齊策一》「南梁之難」,其事為魏伐韓,韓請救於齊,則此南
  梁在汝洲,戰國時為韓地,鮑彪《注》非,吳師道《校注》已正其說。黎氏《校注》
  當引《水經》「又屈東南,過湖陸縣南,涓涓水從東北來流注之。」酈道元《注》,
  不當引《戰國策》),證「魯梁」為魯國之南梁地,則「魯梁」亦非國名。由「魯梁」
  之誤讀帶出「《管子輕重篇》早在過往就已經被人看穿手腳是王莽時代的後人偽託之
  作,是當時士大夫為了附和王莽新政所做的架空經濟歷史。」此等謬說。《管子校注
  》權脩第三題注引《爾雅‧釋地》,九府以岱為中,曰:「馬遷所云『《輕重》九府
  』,即《輕重篇》言『九府之藏』」,《輕重篇》不偽。「最常見之書不考,輕騰口
  說,真妄人也。」(《管子校注‧序論》頁十六)
  「魯梁用之前的錢買進大量兵器砍下齊國幾個城市」?齊國侯爵,魯國伯爵,南梁只
  是魯國一個縣邑,兵車數量已有所限制。「召康公命我先君大公曰:『五侯九伯,女
  實征之,以夾輔周室,賜我先君履。東至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于無棣
  。』」齊國尚且尊王,南梁縣令何人也,敢視周天子為無物?以今論古,寔不可取。

  ps:FB系統以前用過數十日,麻煩得要命,至今沒再登入過。看貴站所謂「魯梁亡國記
  」的議論,有話不得不說,是以留言在此。

 2. 「若該「魯梁亡國記」如此神奇,怎會沒有出現在編年史左傳和國別史國語呢?更足見
  其不可信!」竟忘記孟軻所說「仲尼之徒無道桓、文之事者,是以後世無傳焉」!誰說
  記史之書需要記載全面,不能只記錄作者認為重要的史事?仲尼刪《書》忘了嗎?
  秦、項焚書,書缺有間。及漢文求書,書始稍稍出焉。《漢書‧藝文志》所載春秋類春
  秋時代史冊,《春秋古經》、《左氏傳》、《國語》、《新國語》、《世本》寥寥數種
  而已。《新國語》早佚,《世本》亦僅有輯佚本,僅憑《春秋古經》、《左氏傳》、《
  國語》,能得春秋時代全貌?周末諸子記當時事實,還能捏造?《管子》記齊桓公事,
  為疑古派所惡,故詆為與管仲無關,成書時代拉得愈後愈好。民初疑古過甚,欲斷中華
  文化根本,歷史往下拉,文字拉丁化,號為救國,實為退文明而進野蠻,不可取也。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。